Saturday, January 21, 2012

Bảo trợ dự án IEEV.org

IEEV.org là dự án xây dựng hệ thống, cộng đồng chia sẻ kiến thức dựa trên ngôn ngữ tiếng Việt của Bình Nguyễn. Sectic coi IEEV.org và các sản phẩm liên quan như là hoạt động cộng đồng chủ yếu của chúng tôi. Thông qua IEEV.org Sectic khẳng định thêm lần nữa tinh thần mong muốn phát triển cùng với xã hội. Tất cả các tài nguyên chia sẻ của IEEV.org là 100% miễn phí, các thành viên của Sectic cam kết hỗ trợ và duy trì hệ thống này chừng nào Sectic còn tồn tại và hoạt động. Chúng tôi rất mong nhận được sự cổ vũ từ phía các bạn độc giả, và trông chờ cơ hội được trao đổi, học tập kinh nghiệm, kỷ thuật từ mọi người.