Giải pháp Web

Giải pháp Web

Mỗi ngày có hàng ngàn công ty vừa và nhỏ được thành lập. Mỗi công ty đều có nhu cầu giới thiệu bản thân ra thị trường và có các hệ thống phần mềm để phục vụ nhu cầu của mình. Giữa nhiều cách tiếp cận để đạt được mục tiêu, việc xây dựng một trang web là một lựa chọn truyền thống. Tuy nhiên cho dù trang web là đơn giản hay phức tạp với nhiều chức năng, nó đòi hỏi một nhân sự chuyên nghiệp để quản lý. Sẽ rất tốn kém chi phí để trả cho đội ngũ IT trong công ty để duy trì vấn đề này. Nhằm giúp công ty của bạn vượt qua những khó khăn đó, chúng tôi cung cấp một dịch vụ trọng gói từ tư vấn đến phát triển, bảo trì, vận hành. Chỉ cần trả một chi phí rất thấp, và bạn giải quyết vấn đề của mình, tiết kiệm tài nguyên cho những thách thức khác đang chờ doanh nghiệp. Dưới đây là các gói dịch vụ của chúng tôi.

 • Web 1:
  • Đăng ký, cấu hình và quản lý tên miền riêng.
  • Hệ thống email
  • Một trang web tĩnh sử dụng các mẫu có sẵn của chúng tôi cung cấp. ( nếu thiết kế riêng giá sẽ tùy theo độ phúc tạp của thiết kế )
Giá: 400$ cho năm đầu tiên (bao trọn gói), 150$ cho các năm kế tiếp.

Tùy chọn: 10$ / tháng (phí hỗ trợ)

 • Web 2
  • Đăng ký, cấu hình và quản lý tên miền riêng.
  • Hệ thống email
  • Một hệ thống CMS với mẫu có sẵn của Sectic. Bạn có thể tùy ý quản trị nội dung. ( nếu thiết kế riêng giá sẽ tùy theo độ phúc tạp của thiết kế )
Giá: 800$ cho năm đầu tiên (bao trọn gói), 150$ cho các năm kế tiếp.

Tùy chọn: 50$ / tháng (phí hỗ trợ)

 • Web 3:
  • Đăng ký, cấu hình và quản lý tên miền riêng.
  • Hệ thống email
  • Một Trang web bán hàng với đầu đủ chức năng (nhiều loại tiền tệ, đa ngôn ngữ, danh mục, bài viết, giỏ hàng, thống kê, đa dạng thuộc tính sản phẩm, thương hiệu, …).
Giá: 1000$ cho năm đầu tiên (bao trọn gói), 300$ cho các năm kế tiếp.

Tùy chọn: 50$ / tháng (phí hỗ trợ)

 • Web 4
  • Đăng ký, cấu hình và quản lý tên miền riêng.
  • Hệ thống email
  • Hệ thống đặc thù, xây dựng dựa trên yêu cầu riêng của khách hàng.
Giá: Liên hệ để được tốt
Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again